BELGELERİMİZ

C2 YETKİ BELGESİ

TİO BELGE

F.F.L BELGE

TEMEL DEĞELERİMİZ

Misyon

Hizmet alanlarımızda standart belirleyen, müşterilerine değer yaratan hizmetler sunan, operasyonel başarıları ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan, sosyal Sorumluluk ve çevre konularında topluma örnek olan, paydaşlarımızın etkin katılımı ile sürekli gelişerek alanında örnek gösterilen ve takip edilen bir iş ortağı olmaktır. .

Kalite Politikamız

Etik değerlere bağlı bir hizmet anlayışı çerçevesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına zamanında, güvenilir ve sürekli cevap vererek; müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, Mükemmelliğe ulaşmak için, tüm çalışanların katılımı ile yenilikleri süreçlerimize uyarlayarak; sürekli iyileştirme anlayışını şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmek, Paydaşlarımızla etkin iletişim teknikleri kullanarak hizmet zincirimizde karşılıklı güvene ve bilgi paylaşımına dayalı ilişkiler kurmak ve geliştirmek, Marka imajını ve bilinirliğini korumak, Paydaşlarımızın süreçlerimizde aldıkları rolleri geliştirmek için planlı eğitim faaliyetleri düzenlemek, farkındalık ve bilgi düzeylerini artırarak mesleki ve bireysel gelişmelerini sağlamak, Çalışanlarımızın memnuniyet ve morallerini yüksek seviyede tutmak

Cevre Politikamız

Tüm faaliyet ve hizmetlerimiz süresince çevreye zarar vermemek için her türlü koruyucu önlemi almak, Çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitimler düzenlemek, Atıkları mümkün oldukça kaynağında azaltmak veya geri kazanımını sağlamak, Çevre yönetimi konusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için, çevre performansımızı sürekli geliştirmek, ölçmek ve iyileştirmek, Doğal kaynakları verimli kullanmak, Çevre sağlığı ve güvenliği için gerekli kaynakları ayırarak sistemin devamlılığını sağlamak.